RED DOGS STUDIO Urszula Tekieli - polityka prywatno¶ci:RED DOGS STUDIO
Urszula Tekielie-mail: reddogsstudio@wp.pl


Polityka prywatno¶ci

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyj±tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi± dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalaj± rozpoznać urz±dzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetow±, dostosowan± do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane s± w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiaj±ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiaj±ce „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłyn±ć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przegl±darki internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Firma zbierająca dane: Red Dogs Studio Urszula Tekieli, ul.H. Sienkiewicza 12, 32-067 Tenczynek.powrót (back)

page designed by RED DOGS STUDIO
2006